Naše bohaté skúsenosti premenené na hotové riešenia

Naše riešenia sú založené na SAP ASAP a zároveň šité na mieru Vašim individuálnym potrebám v oblasti výroby.

conMOBILE Mobilné procesy pre SAP ERP

conMOBILE je framework založený na SAP ABAP, ktorý umožňuje realizáciu workflowov alebo jednoduchých SAP transakcií pomocou modernej technológie HTML5. Dá sa využiť napríklad v oblasti manažmentu ľudských zdrojov alebo v skladovom hospodárstve. Pre obe tieto oblasti už existujú hotové šablóny, ktoré sa dajú používať ihneď po aktivácii.

Funkcie:

 • optimalizácia pre mobilné spravovanie workflowov
 • medzisystémový výber a spracovávanie úloh SAP Workflow
 • rozsiahle možnosti prispôsobenia pre frontend a backend
 • rozšírenia šité na mieru zákazníkovi pomocou implementácie BAdl
 • flexibilné webové rozhrania dynamicky generované z ABAP kódu
 • navrhovanie používateľských rozhraní na báze frameworku jQuery Mobile (HTML5)
 • plne integrovaný s conFLOW

Výhody:

 • priame pripojenie na štandardné transportné systémy SAP
 • moderný ABAP systém tried
 • priama synchrónna registrácia do backendu bez dodatočného middleware
 • ukladanie do medzipamäte na preklenutie času bez pripojenia (zabezpečenie dát v prípade prerušenia pripojenia)
 • nezávislosť od prehliadača
 • škálovateľnosť pre rôzne rozlíšenia
 • jednotné prihlasovanie
 • jednoduchá implementácia a rýchla návratnosť investícií (ROI)

Technické požiadavky:

 • SAP ERP
 • SAP Workflow (voliteľne aj conFLOW) pre workflow aplikácie
 • prístup k intranetu cez smartfón (sieťové alebo VPN pripojenie)
Čítať ďalej

conFLOW Jednoduchá realizácia workflowov

Vďaka conFLOW sa dajú realizovať komplexné workflowy s jednoduchými prispôsobeniami bez použitia nástroja SAP Workflow Builder. ConFLOW umožňuje definovať ľubovoľné množstvo workflowov; definovanie workflowov určuje priebeh workflowu. Integrácia conMOBILE V1.2 umožňuje mobilné zobrazenie jednotlivých krokov workflowu.

Funkcie:

 • definovanie workflowov prostredníctvom prispôsobení a programovania v ABAP
 • stanovenie všetkých relevantných schvaľovacích krokov
 • riadenie krokov workflowov (napr. odosielanie mailov)
 • určenie statusu používateľa
 • rozšírenia šité zákazníkovi na mieru pomocou BAdI

Výhody:

 • prispôsobenia môžu robiť pracovníci odborných útvarov
 • využívanie štandardných transakcií a workflow nástrojov
 • notifikácie prostredníctvom dynamických HTML mailov
 • integrácia do conMOBILE V1.2
 • kratšie trvanie workflow projektu
 • centrálne spravovanie – prehľadné zobrazenie aktívnych workflowov
 • workflow protokoly v súlade s požiadavkami auditu
 • zníženie chybovosti a menej údržby
 • automatický a ad-hoc reporting

Technické požiadavky:

 • SAP Workflow
Čítať ďalej

conFIGURE Univerzálny konfiguračný nástroj

conFIGURE je založený na konfigurátore SAP ERP a umožňuje pohodlnú individuálnu konfiguráciu produktov. Pomocou conFIGURE sa do zákazky dajú vypĺňať konfiguračné polia (napr. veľkosť, farba) a na základe ich závislostí stanovených v BRF+ (rules engine) systém automaticky navrhne ďalšie prvky konfigurácie.

Funkcie:

 • využívanie konfigurácie variantov SAP ERP
 • flexibilná klasifikácia prvkov
 • online vizualizácia aktuálnych BRF+ zoznamov pravidiel (business rules)

Výhody:

 • rozšírenie štandardnej funkcionality SAP
 • rýchle pridávanie prvkov konfigurácie
 • integrácia do kalkulácie nákladov a logistiky
 • rýchla a jednoduchá implementácia riešení
 • flexibilná a zrozumiteľná konfigurácia variantov

Technické požiadavky:

 • SAP ERP - SD s VC a BRF+
Čítať ďalej

conSHIFT Pohodlné SAP UI5 spravovanie smien na báze SAP ERP

conSHIFT je webový nástroj SAP UI5 na spravovanie kapacít všetkých pracovných miest, ktorý umožňuje simultánne masové spravovanie až do 50 pracovných miest. K jednotlivým dňom sa dajú pridávať údaje o smenách.

conSHIFT je vhodný pre všetkých používateľov SAP-u bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia, ktorí chcú pohodlným spôsobom pravidelne spravovať smeny pre veľké množstvo kapacít.

Funkcie:

 • online SAP UI5 správa údajov o smenách paralelne pre celý rad kapacít  SAP ERP
 • vizualizácia dostupných kapacít (dopyty údržby, stupne opotrebovania, plán smien)
 • definovanie existujúcich programov smien alebo modelov smien pre konkrétny výber
 • ukladanie profilov výberu na používateľskej úrovni
 • funkcionalita komentárov pre úpravy
 • priame napojenie na SAP ERP ABAP stack
 • rozhranie Web Service/BSP pre SAP ERP
 • úlohy a aktivity pre používateľské oprávnenia SAP
 • ukladanie profilov výberu do Z tabuliek a ukladanie komentárov do štandardných SAP ERP tabuliek s údajmi o smenách

Výhody:

 • používateľsky príjemné a intuitívne webové rozhranie SAP UI5/HTML5
 • jednoduchšia a rýchlejšia správa smien
 • ukladanie často používaných profilov výberu
 • menej tréningov a školení
 • žiadne ďalšie licencie

Technické požiadavky:

 • pripojenie pomocou SOAMANAGER
 • dodanie conSHIFT s internou knižnicou SAP UI5 – umožňuje využívať conSHIFT na starších systémoch bez nainštalovaného SAP UI5 Repository
 • koncové zariadenie podporuje SAP UI5 Framework
Čítať ďalej

conDP Flexibilný nástroj na plánovanie predaja a alokácií v SAP ERP

conDP je flexibilný nástroj na plánovanie. Ide o nadstavbu (add-on) k ERP, ktorá slúži na rozšírené plánovanie objemov predaja. conDP sa skladá z dvoch zložiek: z moderného intuitívneho webového používateľského rozhrania a z rozhrania pre štandardné procesy SAP.

Funkcie:

 • plánovacia tabuľa na zápis údajov priamo do personalizovaných informačných štruktúr
 • manuálne nahrávanie údajov do plánovacej tabule
 • pohodlné filtrovanie, konsolidácia, triedenie a konfigurácia
 • ukladanie dát
 • spravovanie verzií

Výhody:

 • flexibilný nástroj na plánovanie vo forme nadstavby (add-on) k ERP – nie je potrebná skupina nástrojov APO
 • menej tréningov a školení
 • založený na tabuľkách logistického informačného systému
 • použitie s možnosťou nastavenia parametrov
 • možnosť prispôsobovať oblasti plánovania, znaky, ukazovatele a pod.

Technické požiadavky:

 • SAP ERP
Čítať ďalej

conBDE SAP UI5 online zadávanie podnikových dát (BDE) na SAP ERP

conBDE je nadstavba (add-on) integrovaná so SAP ERP pomocou NetWeaver Gateway s modulmi SAP PP, PM a QM. Tento add-on založený na technológii SAP UI5 funguje na všetkých zariadeniach, ktoré podporujú HTML5, vďaka čomu je šikovným riešením pre zaznamenávanie všetkých dôležitých údajov o objeme výroby.

Funkcie:

 • zaznamenávanie pracovného času zamestnancov (vrátane tímov)
 • zaznamenávanie údajov o objednávkach a kvalite
 • zaznamenávanie údajov o smenách
 • stav strojov a hlásenia o výrobe
 • spravovanie nosičov nákladu
 • automatické škálovanie na mobilné použitie
 • rozsiahla konfigurácia rozloženia (layoutu)

Výhody:

 • ukladanie údajov ku každej smene tvoriacich základ pre výpočty efektivity zariadení, osôb alebo skupín osôb
 • vďaka sprístupneniu kódu možnosť samostatného ďalšieho vývoja pre zákazníka
 • komplexná podpora na základe dohody

Technické požiadavky:

 • SAP ERP s implementovaným PP (riadenie výroby) 
Čítať ďalej

conMES Web MES na báze SAP MII – odborné riešenie pre celulózovo-papierenský a textilný priemysel

conMES je šablóna MES založená na SAP MII, ktorá umožňuje rýchly rozvoj systémov MES. ConMES ponúka kompletný light systém MES so štandardným rozhraním pre SAP ERP a vďaka tomu predstavuje hotové odborné riešenie pre celulózovo-papierenský a textilný priemysel. Všeobecné funkcie ako napr. spätné hlásenia výroby sa dajú použiť pre rôzne priemyselné odvetvia.

Funkcie:

 • riadenie celého výrobného procesu (spravovanie objednávok a materiálu, sledovanie šarží, navrhovanie etikiet, spravovanie chybných výrobkov...)
 • rozhrania pre stroje, Excel, systém QM, program na tlač etikiet a mnohé ďalšie
 • reporting pomocou súboru nástrojov MS Reporting Services (sledovanie šarží, celková efektivita zariadení (OEE), vlastné správy atď.)
 • nastavenia parametrov na strojovej a materiálovej úrovni (vrátane spravovania verzií)
 • zaznamenávanie spotreby surovín, údaje o strojoch a odstávkach
 • spravovanie smien a systém zasielania správ
 • manuálne a automatické prerušovanie výrobných procesov

Výhody:

 • už pri dodaní rozsiahla funkcionalita najmä pre mill priemysel (papier, oceľ...)
 • individuálne prispôsobiteľné používateľské rozhrania na zobrazovanie komplexných procesov
 • modulová štruktúra – rozšíriteľné rozhrania k SAP ERP a externým systémom
 • flexibilný reporting pomocou SQL Reporting Services
 • pripojenie strojov s rôznymi technológiami (OPC, Socket,... )
 • vďaka asynchrónnej systémovej architektúre plná funkčnosť pri výpadku systému

Technické požiadavky:

 • SAP PP, SAP MM, SAP MII 12.0 (alebo novšie)
 • SQL Server 2008 (alebo novší)
 • rozhrania ako OPC Server na pripájanie strojov
Čítať ďalej

Hľadať %search_query%

Technológie

Procesy

Rozumieme biznisu aj technológiám

News from concircle

Váš projektový tím

Referencie