Váš projektový tím

Našou devízou je interdisciplinárny prístup – ponúkame komplexné poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti podnikových
procesov od ich nastavenia až po technickú realizáciu.

Farhang Akhavei IT konzultant

Farhang má dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu riadenia výroby, automatizácie a riadenia životného cyklu výrobkov. Jeho úlohou v našom tíme je podpora pri realizácii inovatívnych projektov v oblasti výrobných informačných systémov (MES).

Čítať ďalej
Anne-Kathrin Ameling IT Consultant - concircle AT

Annika is currently immersing herself in the MES world as a junior consultant with a passion for production and is also involved in cloud analytics topics.

Čítať ďalej
Martin Baldauf Senior IT konzultant

Martin sa špecializuje na procesy plánovania pri riadení dodávateľského reťazca (SCM). Intenzívne sa zaoberá aj témou zberu, analýzy, vyhodnocovania obchodných dát (Business Intelligence – BI) a reportingu.

Čítať ďalej
Gernot Baumgartner Senior SW inžinier

Gernot je odborník na výrobné informačné systémy (MES) a rozhrania. Jeho implementované riešenia zahŕňajú široké spektrum technológií a oblastí využitia – od ABAP, cez Java až po programovanie webových stránok.

Čítať ďalej
Amine Bouaziz Software Engineer - concircle AT

Amine is a talented software engineer who joined concircle to leverate his knowledge in the manufacturing domain. UX design and web development is what he loves to do.

Čítať ďalej
Katarina Braun Administration/Accounting - concircle AT

Katarina is responsible for accounting at concircle and takes care of the organisation and coordination in this area.

Čítať ďalej
Simone Cerovsek Praktikantka v administratíve

Naša praktikantka Simone predstavuje výdatnú administratívnu podporu pre celý tím Concircle a svojou prácou neoceniteľne prispieva k úspešnej realizácii našich projektov.   

Čítať ďalej
László Darab SW inžinier

László sa špecializuje na vývoj ABAP. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam v oblasti Embedded System Engineering ste u neho na správnej adrese aj pri otázkach vývoja šitého na mieru pre zariadenia zákazníkov.   

Čítať ďalej
Darko Dekic IT Consultant - concircle AT

Darko has some years of experience as production and logistics assistant and is now a Consultant for SAP ME and SAP PP. 

Čítať ďalej
Peter Gerhardt Senior SW Engineer - concircle SK

Peter is specialized in ABAP development and interfaces. He has extensive technical experience in SD and SAP Hybris connectivity.

Čítať ďalej
Ján Greppel SW Engineer – concircle SK

Ján has over 5 years of experience in SAP with focus in Business Intelligence. As a developer he has experience both in ABAP back-end and UI5 front-end applications.

Čítať ďalej

Klienti

Riešenia

Ronald Görnet Software Architect - concircle AT

Ronald is a highly experienced ABAP senior consultant. Having worked across several functional modules he uses various advanced techniques starting from traditional ABAP coding and ending at HANA modelling und SQLScript.

Čítať ďalej
Peter Holotik Senior SAP Testing Consultant - concircle SK

Peter is specialized in SAP test management and test automation. He focuses on the technical aspects of test automation and can map complex test scripts also with ABAP or Visual Basic.

Čítať ďalej
Ondrej Jabornik Senior SW Engineer - concircle SK

He is an ABAP specialist who solves problems in all ERP modules. He has extensive technical experience in SD, MM and PP.

Čítať ďalej
Herbert Kaintz SW inžinier

Herbert sa venuje širokému spektru technológií a oblastí využitia – od ABAP cez Java až po programovanie webových stránok. Okrem toho pôsobí ako konzultant pre mobilné zariadenia (ZEBRA).

Čítať ďalej
Stephan Keckeis IT Consultant - concircle AT

Stephan deals with material management and production planning. His work is focused on operative production and logistics processes.

Čítať ďalej
Mato Kobas SW Engineer - concircle AT

Mato has a lot of experience in the field of usability and user interface design, which he adds heavily into the implementation of modern UI5 applications. In addition, he has a great deal of passion for industrial value added processes.

Čítať ďalej
Sabine Krickl Asistentka

Sabine sa stará o všetky organizačné záležitosti firmy Concircle. Vďaka svojej dlhoročnej praxi dokáže našim zákazníkom odpovedať na tie najrôznejšie otázky. V oblasti konzultačných služieb je cennou oporou pre celý náš tím vrátane manažmentu.

Čítať ďalej
Florian Lang IT Consultant - concircle AT

Florian is a motivated mechanical engineer with profound technical know-how in the area of machine connection and as a MES Consultant he deals with innovative digitalization and automation solutions in production.

Čítať ďalej
Adrienn Leier IT konzultantka

Adrienn náš tím podporuje pri projektoch riadenia dodávateľského reťazca (SCM) a projektovom manažmente. Jej pracovnou náplňou je aj budovanie dobrého mena zamestnávateľa, nábor zamestnancov a styk s verejnosťou.

Čítať ďalej
Heinold Lindenthal Business architekt

Heinold je odborný konzultant pre stratégie, organizáciu a inovácie. Organizácie sprevádza predovšetkým pri presadzovaní inovácií a trvalo udržateľných zmien. Konzultácie poskytuje veľkým spoločnostiam, ale aj malým a stredným podnikom a neziskovým organizáciám.

Čítať ďalej
Selen Marangozoglu IT Consultant - concircle AT

Selen is an ambitious production and logistic consultant highly dedicated to create tailored solutions for our customers. With her sound language abilities she enriches our international team greatly.

 

Čítať ďalej
Sebastian Mayer SW Engineer - concircle DE

Sebastian is at home in the world of ABAP development. His main focus is on cross-module development, interfaces, workflows, and Web applications.Sustainability and extensibility of the software are essential criterias for him to provide the customer with an optimal product.

Čítať ďalej
Gianluca Montaresi Software Engineer - concircle AT

Gianluca is an experienced software engineer in the manufacturing environment. Gaining industry knowledge in Italy, he joined concircle to work with our customers on challenging MES projects.

Čítať ďalej
Pavol Pavlovsky IT Consultant - concircle SK

Pavol is an experienced ABAP developer who is interested in MM and PP processes. He has experience in the automotive and steel industries. He is currently working on an exciting SAP Mobility project with OData and UI5.

Čítať ďalej
Markus Pferscher Senior IT konzultant

Markus sa venuje logistickým procesom v priemyselnom prostredí. V rámci mobilných riešení však realizuje aj najrôznejšie procesy v ďalších oblastiach svojho pôsobenia.

Čítať ďalej
Maximilian Raymund IT Consultant - concircle AT

Maximilian Raymund already worked intensively on supply chain optimization at the university. At concircle, he advises customers on the use of supply chain optimization, e.g. with SAP IBP.

Čítať ďalej
Matthias Sajtos Junior SW inžinier

Matthias je vyštudovaný hospodársky informatik a aktuálne je študentom 2. stupňa (Master) v odbore Manažment informácií a počítačová bezpečnosť na Technickej vysokej škole vo Viedni (FH Technikum Wien). Jeho špecializáciou je SAP UI5 frontend a backend vývoj, ako aj vývoj SAP ME a SAP MII.

Čítať ďalej
Thomas Schweighofer Architekt procesov

Thomas je náš expert na plánovanie výroby, blokové plánovanie a výrobné informačné systémy (MES). Má skúsenosti v oblasti analýzy a štruktúrovaného spracovávania zákazníckych požiadaviek a je odborníkom na implementáciu riešení v rámci rôznych SAP modulov a technológií.

Čítať ďalej
Martin Stelbacky Senior SAP Testing Consultant - concircle SK

Martin is specialized in SAP test management and test automation. He focuses on test automation of the Order-to-Cash and Purchase-tp-Pay processes. He has experience in high-tech, telecommunication and steel industry.

Čítať ďalej
Daniel Swatosch SW inžinier

Daniel v našom tíme podporuje veľké priemyselné projekty v oblasti výrobných informačných systémov (MES) a rozhraní. Pracuje s technológiami ako SAP MII, Java a v oblasti vývoja webových stránok.

Čítať ďalej
Kevin Tschirschke Junior IT konzultant

Kevin nedávno úspešne ukončil štúdium v odbore Medzinárodná logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) a v našom tíme je posilou pri procesoch plánovania v oblasti SCM.

Čítať ďalej
Karolina Veselska Executive Assistant - concircle SK

Karolina zabezpečuje administratívnu agendu vedeniu a poskytuje administratívnu podporu v súvislosti s účtovníctvom a personálnou agendou. Je zodpovedná za plynulý chod organizácie, prispieva k budovaniu tímového ducha a prezentuje kanceláriu v dobrom mene.

Čítať ďalej
Jacqueline Winsauer IT Administration/IT Engineering - concircle AT

Jacqueline works in the field of IT administration and IT technology. She actively supports the entire concircle team in the area of hardware infrastructure and implements internal IT and infrastructure solutions.

Čítať ďalej
Marek Zachar Senior SW Engineer - concircle SK

Marek je Workflow a ABAP špecialista. Má dlhoročné skúsenosti s navrhovaním a implementáciou komplexných Workflow riešení so záujmom o najnovšie Workflow metodológie. Má skúsenosti najmä v automobilovom priemysle.

Čítať ďalej
Michael Zinnöcker Software Architect - concircle DE

Michael is always looking for challenges and enjoys finding new and optimal approaches. He contributes his profound experience in conception, design and development of various software from different industries.His areas of responsibility cover many different areas of software development with and around an SAP system, ensuring a good overall view.
 

Čítať ďalej
Joachim Zöchbauer IT Consultant - concircle AT

Joachim is intensively engaged in controlling processes in the industrial environment. In addition, Joachim has many years of experience in the project management of complex SAP projects.

Čítať ďalej

Manažment

Od roku 2009, keď Florian Gstir, Konrad Pfadenhauer a Stefan Rauch založili firmu Concircle Management Consulting, je naším cieľom ponúkať integrované IT riešenia pre rôzne skupiny používateľov v oblasti priemyslu a služieb. Naše odborné znalosti sú založené na dlhoročnej konzultantskej praxi vo firmách z rôznych odvetví, ako aj na dlhodobej spolupráci s množstvom akademických inštitúcií.

Florian Gstir Konateľ a zakladateľ Concircle Rakúsko Architekt procesov, Senior projektový manažér

Florianovou vášňou je tímové riešenie problémov manažmentu výroby. IT nástroj SAP ho sprevádza už od študentských čias. Vďaka kreatívnemu prístupu ku konfigurácii a dopĺňaniu štandardného softvérového vybavenia SAP sa mu s jeho tímom už roky darí realizovať individuálne procesy a podporovať tak jedinečnosť jednotlivých firiem.

Čítať ďalej
Konrad Pfadenhauer Konateľ a zakladateľ Concircle Rakúsko Architekt procesov, Senior projektový manažér

Konrad je špecialista na výrobné informačné systémy (MES) a procesy súvisiace s výrobou. Ako projektový manažér a SCRUM product owner však realizuje aj riešenia v iných oblastiach obchodu. Čoraz viac sa venuje strategickým a organizačným otázkam IT manažmentu.

Čítať ďalej
Stefan Rauch Konateľ a zakladateľ Concircle Rakúsko Architekt procesov, Senior projektový manažér

Stefan je architekt obchodných procesov a softvérových riešení naprieč reťazcom vytvárania hodnôt vo výrobných podnikoch. Základom efektívnych a kreatívnych riešení na báze SAP produktov, od produktového modelovania a zmeny výroby až po realizáciu rôznych úloh v oblasti controllingu, je interdisciplinárny prístup.

Čítať ďalej
Andrej Savka Konateľ a zakladateľ Concircle Slovensko Architekt procesov, Projektový manažér

Andrej je expert na SAP v oblasti výroby a integrácie výrobných informačných systémov (MES). Má skúsenosti v oblasti oceliarskeho priemyslu, high-tech, ako aj v procesnom priemysle.

Čítať ďalej
Klaus Tschirschke CEO and founder of concircle Germany Process Architect, Project Manager

Klaus is an architect for business processes and software solutions for production and trading companies, including the integration of non-SAP systems (shop floor, order shop, portals, etc.) For him, digitization is not just a catch phrase, but a matter of course in order to identify innovative solutions and implement tailor-made processes for customers.

Čítať ďalej

Kancelária

Naša moderná kancelária vo Viedni sa nachádza v obchodnom centre Business Park Vienna neďaleko areálu Wienerberg a ponúka nádherný výhľad na hlavné mesto Rakúska.

Kancelária - Viedeň

Naše priestory sú príjemné, svetlé a priestranné.

Čítať ďalej

Kancelária - Bratislava

  

Čítať ďalej

Office - Bingen

   

Čítať ďalej

Benefity

Čo všetko ponúka Concircle svojim zamestnancom okrem zaujímavých pracovných výziev a nadpriemerného platového ohodnotenia?

Zamestnanecké benefity v Concircle

Concircle poskytuje konzultácie v oblasti efektívneho využívania IT na dosahovanie hospodárskych cieľov pre renomované medzinárodné výrobné firmy. Sme dynamický, vysoko motivovaný tím odborníkov v oblasti technológií, ktorý už krátko po svojom vzniku dosahuje mimoriadne výsledky. Tie znamenajú skvelé vyhliadky do budúcnosti aj pre našich zamestnancov:

 • každý zamestnanec má od začiatku možnosť pracovať na rozmanitých projektoch realizovaných pomocou agilných softvérových metód,
 • každý zamestnanec dostáva voľný tvorivý priestor na samostatné hľadanie technických riešení,
 • každý zamestnanec má možnosť spolupracovať na realizácii inovatívnych riešení pomocou najmodernejších IT technológií.

 

Svojim zamestnancom navyše ponúkame nasledovné benefity:

 • najmodernejšia kancelária s vynikajúcou infraštruktúrou

 • možnosť pracovať z domu

 • 24. 12. a 31. 12. sú voľné dni, v ktoré si netreba brať dovolenku

 • príspevok na stravovanie

 • vouchery do posilňovne

 • v kancelárii je kedykoľvek k dispozícii ovocie, káva, čaj a sušienky

 • moderné mobilné telefóny a firemné notebooky (MacBook) aj na súkromné účely

 • bohaté možnosti ďalšieho vzdelávania v rámci firmy alebo u externých dodávateľov – napr. certifikáty SAP

 • pravidelné teambuildingové akcie

 • v prípade potreby parkovacie miesto v garáži budovy

Čítať ďalej

Kariéra

Pracovať v Concircle znamená stať sa členom dynamického, motivovaného tímu, ktorý nepretržite vyhľadáva nové výzvy a neúnavne sa snaží prekračovať vlastný tieň.

Sme radi, že máme možnosť neustále spoznávať nové osobnosti. Preto vítame aj žiadosti o zamestnanie z vlastnej iniciatívy.

This is how we work…

  

Čítať ďalej

… and this is how we celebrate!

   

Čítať ďalej

Kariérny rast v Concircle

V Concircle funguje dobre zabehnutý dynamický program ďalšieho rozvoja, ktorý každému zamestnancovi a každej zamestnankyni umožňuje rýchlo napredovať a prebrať zodpovednosť za svoje úlohy. Rovnako ako na oddelení konzultingu, sa môžu zamestnanci a zamestnankyne Concircle orientovať podľa štvorstupňového systému kariérneho rastu aj v oblasti softvérového vývoja.

Čítať ďalej

Senior IT Consultant MES

Concircle is a high-performance and result oriented consultancy that advises renowned, international manufacturing companies on efficient IT use to achieve their business goals.

We are a young, very motivated team that has achieved extraordinary success in the 10 years’ time of its existence. We are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting (Vienna office) at the earliest possible starting date.

OUR REQUIREMENTS

 • Completed technical / business studies (BSc, MSc)
 • At least 5 years practical implementation experience of MES in the discrete manufacturing industry as lead consultant with project management responsibility
 • Passion for people, IT solutions and applications in the manufacturing execution environment
 • Excellent team player with good communication and presentation skills and self-motivation
 • Very good skills in English (a must) and German (optional, willingness to learn)
 • Experience with SAP ERP (PP, MM) and SAP ME or SAP MII is a plus
 • Willingness to travel (Europe, max. 50%)

WE OFFER

 • Various projects at well-known industrial companies in the DACH area, professionally implemented by means of agile software methods
 • You are joining a high performing MES team consisting of consultants and software engineers
 • A chance to work on innovative assignments with cutting-edge technologies
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Modern, friendly office easily accessible (public transport, parking facilities)
 • Social responsibility and work-life balance (mentoring, home office, parental leave, team events)
 • Modern smartphones and laptops (MacBook) also for private use
 • Extensive training possibilities – e.g. SAP certificates
 • Very competitive salary and benefits depending on your qualification (EUR 4,000-6,000 gross per month plus bonus)

Eager to get to know many top industrial companies in a short time and utilize your passion for IT with us? Please send your CV and certificates to application.091@concircle.com.

Čítať ďalej

Junior IT Consultant SCM

Con­cir­cle is a high-per­for­mance and re­sult ori­ented con­sul­tancy that advises renowned international production companies on the efficient use of IT to achieve business objectives.
We are a young, highly motivated team that has reached extraordinary goals in the 10 years of its existence and wants to grow even further. We are therefore looking for a new team member to join our SCM Consulting Team at the earliest possible starting date at our Vienna location.

WE OFFER

 • Rapid development opportunities under coaching from experienced SCM consultants
 • Exciting projects with national and international top companies
 • Implementation of innovative solutions in various industries
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Extensive training and further education opportunities
 • Modern, friendly and easily accessible office
 • Social responsibility and work-life balance (mentoring, home office, team events, leave of absence)
 • Attractive salary package with a variety of goodies

WE EXPECT

 • Theoretical and first practical experiences regarding SCM and logistics processes
 • Passion for processes and IT applications in an industrial context
 • Ability to work in a team and high self-motivation; communication and presentation talent
 • Degree in industrial engineering, business administration, logistics or a comparable field of study
 • Initial experience with SAP in the planning or production area desirable
 • Strong technical and analytical skills
 • Good skills in English
 • Willingness to travel at least 50%.

A monthly salary of EUR 3,200 (based on 38.5 hours) is expected to be paid for this position; depending on qualifications and relevant professional experience, there is a willingness to pay more.

If you are interested in this position, please send your detailed application to application.090@concircle.com.

Čítať ďalej

Process Architect SCM

Concircle is a high-performance and result oriented consultancy that advises renowned, international manufacturing companies on efficient IT use to achieve their business goals.

We are a young, very motivated team that has achieved extraordinary success in the 10 years’ time of its existence. We are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting at the earliest possible starting date.

OUR REQUIREMENTS

 • Completed technical / business studies (MSc/MBA, PhD)
 • Minimum 10 years of SAP senior consulting experience
 • Deep knowledge of SAP APO or SAP IBP in an industrial business context
 • Presales and project delivery in the area of SCM and S&OP
 • Excellent team player with good communication and presentation skills and self-motivation
 • Very good skills in English and German (min. B2, willingness to improve)
 • Willingness to travel (Europe, appr. 50%)

WE OFFER

 • Various projects at well-known industrial companies in the DACH area, professionally implemented by means of agile software methods
 • Support of creativity for designing individual technical solutions
 • Career opportunities special expert-wise and organizational-wise
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Modern, friendly office easily accessible (public transport, parking facilities)
 • Social responsibility and work-life balance (mentoring, home office, parental leave, team events)
 • Modern equipment
 • Extensive training possibilities – e.g. SAP certificates, academic courses
 • Very competitive salary and benefits - EUR 4,500 - 7,000 gross per month plus bonus; rating is subject to qualification and experience

Eager to get to know many top industrial companies in a short time and utilize your passion for IT with us? Please send your CV and certificates to application.086@concircle.com.

Čítať ďalej

Global Talent Program - Master Thesis

Concircle is a high-performance and result oriented consultancy that advises renowned, international manufacturing companies on efficient IT use to achieve their business goals.

We are a young, very motivated team that has achieved extraordinary success in the 10 years’ time of its existence. We are looking for a highly motivated student who wants to work on a challenging industrial IT project to finish the master thesis.

OUR REQUIREMENTS

 • Master thesis for technical / IT studies (MSc) open
 • Theoretical and first practical knowledge of logistic and/or manufacturing processes
 • Passion for IT solutions and applications in an industrial business context
 • Excellent team player with good communication and presentation skills and self-motivation
 • Very good skills in English (a must) and German (optional, willingness to learn)
 • Experience with SAP is a plus
 • Experience with web technologies (HTML, JS, Node.js, XML, XSLT) is a plus

WE OFFER

 • Various projects at well-known industrial companies in the DACH area, professionally implemented by means of agile software methods
 • Freedom in designing individual technical solutions
 • A chance to work on innovative assignments with cutting-edge technologies
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Modern, friendly office easily accessible (public transport, parking facilities)
 • Extensive training possibilities – e.g. SAP certificates
 • Very competitive salary and benefits for a 30h temporary contract depending on your qualifications (EUR 1,000-1,200 gross per month)
 • Depending on the master thesis outcome the opportunity to join the concircle team permanently

Eager to get to know many top industrial companies in a short time and utilize your passion for IT with us? Please send your CV and certificates to application.084@concircle.com.

 

Čítať ďalej

Global Talent Program - Software Engineering

Concircle is a high-performance and result oriented consultancy that advises renowned, international manufacturing companies on efficient IT use to achieve their business goals.

We are a young, very motivated team that has achieved extraordinary success in the 10 years’ time of its existence. We are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting at the earliest possible starting date.

OUR REQUIREMENTS

 • Recently completed IT studies (BSc, MSc)
 • Theoretical and first practical knowledge of software engineering methodologies and patterns
 • Sound knowledge of web technologies (HTML, JS, Node.js, XML, XSLT)
 • Presentation of programming projects (thesis/study projects, private samples)
 • Passion for IT solutions and applications in an industrial business context
 • Excellent team player with good communication and presentation skills and self-motivation
 • Very good skills in English (a must) and German (optional, willingness to learn)
 • Experience with SAP is a plus

WE OFFER

 • Various projects at well-known industrial companies in the DACH area, professionally implemented by means of agile software methods
 • Freedom in designing individual technical solutions
 • A chance to work on innovative assignments with cutting-edge technologies
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Modern, friendly office easily accessible (public transport, parking facilities)
 • Social responsibility and work-life balance (mentoring, home office, parental leave, team events)
 • Modern smartphones and laptops (MacBook) also for private use
 • Extensive training possibilities – e.g. SAP certificates
 • Very competitive salary and benefits depending on your qualification (EUR 2,600-3,600 gross per month)

Eager to get to know many top industrial companies in a short time and utilize your passion for IT with us? Please send your CV and certificates to application.085@concircle.com.

Čítať ďalej

Global Talent Program - IT Consulting

Concircle is a high-performance and result oriented consultancy that advises renowned, international manufacturing companies on efficient IT use to achieve their business goals.

We are a young, very motivated team that has achieved extraordinary success in the 10 years’ time of its existence. We are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting at the earliest possible starting date.

OUR REQUIREMENTS

 • Recently completed technical / business studies (BSc, MSc)
 • Theoretical and first practical knowledge of logistic and/or manufacturing processes
 • Passion for IT solutions and applications in an industrial business context
 • Excellent team player with good communication and presentation skills and self-motivation
 • Very good skills in English (a must) and German (optional, willingness to learn)
 •  Experience with SAP is a plus
 •  Willingness to travel (Europe, max. 50%)

WE OFFER

 • Various projects at well-known industrial companies in the DACH area, professionally implemented by means of agile software methods
 • Freedom in designing individual technical solutions
 • A chance to work on innovative assignments with cutting-edge technologies
 • International, team-oriented, owner-managed company
 • Modern, friendly office easily accessible (public transport, parking facilities)
 • Social responsibility and work-life balance (mentoring, home office, parental leave, team events)
 • Modern smartphones and laptops (MacBook) also for private use
 • Extensive training possibilities – e.g. SAP certificates
 • Very competitive salary and benefits depending on your qualification (EUR 2,600-3,600 gross per month)

Eager to get to know many top industrial companies in a short time and utilize your passion for IT with us? Please send your CV and certificates to application.083@concircle.com.

 

Čítať ďalej

SAP Logistics Consultant - Vienna

Concircle is a highly efficient consulting firm that advises renowned, international manufacturing companies on the efficient use of IT to achieve their business goals.

We are a young, highly motivated team that has achieved extraordinary goals in the 10 years of its existence and wants to grow further. Therefore we are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting at the earliest possible starting date: 

 • Interest in industrial logistics processes and applications (inbound, intralogistics, outbound)
 • At least 2 years experience in Warehouse Management (preferably with SAP MM, WM)
 • Experience with SAP EWM and mobile warehouse applications is  an advantage
 • High personal competence (self-confident appearance)
 • Team spirit and high self-motivation
 • Completed FH or university studies in the field of industrial engineering, business informatics or adequate training
 • Good english skills

We offer:

 • Diverse projects with international companies
 • Creative freedom for autonomous finding of technical solutions
 • Implementation of innovative solutions using the latest SAP technologies and agile software methods
 • Team-oriented, family-friendly company with flat hierarchies
 • Many additional benefits in the sense of a balanced work-life balance
 • Education and training opportunities (e.g. SAP certifications)

You can expect a range of diversified tasks and above-average compensation package (Euro 50.000,- / year incl. bonus with readiness for overpayment depending on personal qualifications) as well as close collaboration with leading industrial companies.

If you are interesed in the offered position, please send your convincing application documents to bewerbung.080@concircle.com!

Čítať ďalej

SAP PP Consultant - Vienna

Concircle is a highly efficient consulting firm that advises renowned, international manufacturing companies on the efficient use of IT to achieve their business goals.

We are a young, highly motivated team that has achieved extraordinary goals in the 10 years of its existence and wants to grow further. Therefore we are looking for a new team member with the following qualifications to support our industrial consulting at the earliest possible starting date: 

 • Minimum of 3 years experience with SAP PP
 • ABAP skills für quality assurance and small self-developments
 • Experience with other SAP logistic modules (MM, WM, PM, QM) is an advantage
 • Experience with web technologies is an advantage
 • Team spirit and high self-motivation
 • Completed FH or university studies in a technical or computer science discipline
 • Good english skills
 • Willingness to travel for at least 50%

We offer:

 • Diverse projects with well-known customers in the DACH region
 • Creative freedom for autonomous finding of technical solutions
 • Implementation of innovative solutions based on the latest technologies
 • Team-oriented, owner-managed company
 • Extensive training possibilities

You can expect a range of diversified tasks and above-average compensation package (Euro 62.000,- / year incl. bonus with readiness for overpayment depending on personal qualifications) as well as close collaboration with leading industrial companies.

If you are interesed in the offered position, please send your convincing application documents to office@concircle.com!

Čítať ďalej

Partneri

client4u IT-Consulting GmbH Consulting
Čítať ďalej
CNT Management Consulting AG Consulting
Čítať ďalej
Concatenate Consulting GmbH Consulting
Čítať ďalej
Curo Consulting GmbH Consulting
Čítať ďalej
DEATECH Harald Gölles GmbH IT služby
Čítať ďalej
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Management Consulting
Čítať ďalej
Fachhochschule St. Pölten GmbH Vzdelávanie a výskum
Čítať ďalej
IBM Corp. Informačné technológie
Čítať ďalej
IMC FH Krems Vzdelávanie a výskum
Čítať ďalej
KT-Consult GmbH Consulting
Čítať ďalej
Neptune Software GmbH Softvér
Čítať ďalej
oneresource AG SAP Consulting
Čítať ďalej
Phoron Consulting GmbH Consulting
Čítať ďalej
Pilotfabrik Industrie 4.0 Innovation partner for manufacturing and industry 4.0

..

Čítať ďalej
SAP SE Softvér
Čítať ďalej
secat GmbH Softvér
Čítať ďalej
Technische Universität Wien Vzdelávanie a výskum
Čítať ďalej
Vconsult Projectmanagement, Business- and IT-Consulting GmbH Projektový manažment a poradenstvo
Čítať ďalej
Zebra Technologies, Inc. Počítačový hardvér
Čítať ďalej

Naše bohaté skúsenosti premenené na hotové riešenia

Hľadať %search_query%

Technológie

Procesy

Rozumieme biznisu aj technológiám

News from concircle

Referencie