MES Integration

concircle poskytuje komplexní služby pro integraci Vašeho Manufacturing Execution System (MES). Podpoříme Vás na straně ERP při implementaci jakéhokoli systému MES a nabízíme poradenství v oblasti architektury, ověření připravenosti MES i technické podpoře.

Cílem našeho poradenství v oblasti architektury v kontextu integrace MES je společně s Vámi vytvořit strategii MES. Vypracujeme koncepci implementace a doprovodíme Vás během implementace. Přitom společně určíme Vaše požadavky a z nich odvodíme potřebné funkce MES. Definujeme Vaše systémové prostředí a integrujeme funkce do příslušných systémů. Na závěr obdržíte specifikační list, který Vám pomůže vybrat ideální systém MES.

concircle Vás podpoří při výběru systému MES a převezme plánování projektu včetně harmonogramu a rozpočtu. Společně specifikujeme technickou implementaci. Na přání můžeme převzít také roli architekta Vašeho projektu MES.

Dobře fungující systém MES je závislý na master datech ERP a datech objednávek, které jsou se systémem sladěny. concircle Vás podpoří kontrolou připravenosti vašich master dat a dat objednávek na MES. Porovnáme požadavky Vašeho systému MES s Vašimi stávajícími kmenovými daty a daty objednávek a porovnáme je s osvědčenými postupy MES. Vypracujeme koncepci kmenových dat z oblastí materiálového hospodářství, plánování výroby, řízení kvality, údržby závodu a lidských zdrojů. Na jejím základě Vás podpoříme při návrhu a implementaci Vašich zakázkových dat bez ohledu na typ výroby.

Kromě toho zanalyzujeme prostředí Vašich systémů třetích stran (např. systémů pro řízení dokumentů nebo kvality), navrhneme rozhraní k těmto systémům a přiřadíme potřebné funkce optimálním systémům.

Díky našim dlouholetým zkušenostem s propojováním systémů MES Vás společnost concircle podpoří při technické realizaci Vaší implementace MES. Nastavíme příchozí a odchozí standardní rozhraní SAP a podpoříme Vás při sledování rozhraní na straně ERP.

Kromě toho rozšiřujeme příchozí a odchozí rozhraní, abychom zajistili hladký provoz Vašeho systému MES. V případě potřeby také rozšíříme monitorování rozhraní a funkcionalitu ERP podle Vašich požadavků.

Christoph Lechner

Christoph Lechner

Senior IT Consultant

Pokud máte dotazy k tomuto řešení, kontaktujte pro nezávaznou diskusi!

+43 676 5205358

Share This