Test Automation

Test Automation s Tricentis Tosca lift-off

Test Automation pro moderní firmy

 

Ve stále rychleji se měnícím světě podnikání je stále obtížnější držet krok se změnami. Zvyšují se nároky na podnikové procesy, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se podmínky.

Vysoká četnost aktualizací softwaru, která je způsobena cloudovými aplikacemi, vede k časovým a zdrojovým omezením v IT a obchodních odděleních.

Za těchto podmínek není snadné zajistit stabilitu podnikových procesů a udržet provozní riziko na minimu.

Co znamená Continuous Testing?

 

Continuous testing je proces spouštění automatizovaných testů v rámci procesu dodávání softwaru s cílem poskytnout co nejrychleji zpětnou vazbu o obchodních rizicích spojených s potenciálním releasom softwaru. Proces automatizace testů se vyvíjí a rozšiřuje, aby vyhověl rostoucí složitosti a rychlosti vývoje a nasazení moderních aplikací.

Hlavním cílem continuous testingu je vyhodnotit pokrytí obchodních rizik. Výsledky testů poskytují okamžitý přehled o tom, zda je kandidát na vydání připraven k nasazení, a slouží tak k zajištění kvality vývoje softwaru ve zrychlených vývojových procesech. Proto je nutné testování plynule začlenit do vývojových procesů a do procesu dodávání softwaru a zajistit stabilní testovací prostředí s platnými testovacími daty pro každý testovací běh.

Continuous testing vytváří průběžnou zpětnou vazbu pro všechny účastníky procesu dodávání softwaru. Aby tato zpětná vazba mohla být cíleně využita, je nutné spustit správný test ve správné fázi procesu vývoje softwaru. Tyto testy musí být dostatečně komplexní, aby dokázaly odhalit, kdy změna aplikace neúmyslně naruší funkčnost a výrazně naruší uživatelský komfort. Tato průběžná revize a optimalizace sady testů eliminuje nadbytečné testy a maximalizuje pokrytí obchodních rizik.

Budoucnost kvality softwaru s Continuous Testingem

  • Optimální pokrytí rizik prostřednictvím risk-weighted testingu
  • Analýzy dopadu změn pomáhají identifikovat relevantní testovací procesy
  • Vyšší pokrytí požadavků na testování než při manuálním testování
  • Zvýšení testovací kapacity díky nepřetržitému testování
  • Opakované použití testů pro jiné obchodní případy
  • Rychlé zjištění stability sprintu nebo vydání verze
  • Rychlejší cyklus zpětné vazby výsledku testování pro obchodní oddělení
  • Oddělení se mohou soustředit na výsledky testů namísto testování
  • Automatizované testy poskytují více funkcí

Chyby v testech jsou zjištěny okamžitě a mohou být pohotově zpracovány. Tím se minimalizují náklady na chyby v produktivních operacích a předchází se výpadkům procesů. Konečným cílem je vynakládat méně úsilí na opakující se úkoly, což snižuje celkové náklady na vlastnictví aplikace a umožňuje podnikovým uživatelům soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou při dosažení vyšší kvality systému.

Naše sada nástrojů zahrnuje platformy, jako jsou SAP CBTA, SAP TTA, Tricentis Continuous Testing a Copado Robotic Testing.

„Partnerství se společností Concircle v oblasti automatizace testování nám poskytuje možnost tvorby a provádění procesů CBTA. To nám pomáhá dosáhnout vyššího stupně kvality a efektivnějších testovacích řešení. Naše spolupráce nám navíc umožnila dosáhnout úspěšné transformace CBTA Test-automation v prostředí S4H ready.“

Voestalpine AG

Řešení Continuous Testingu

Tricentis Test Automation SAP TTA

Pomocí nástroje SAP Tricentis Test Automation lze automaticky testovat všechny platformy a rozhraní SAP.

Tricentis Enterprise Continuous Testing

Tricentis Enterprise Continuous Testing zjednodušuje a urychluje end-to-end testování v celém digitálním prostředí. Jeho bezkódový přístup založený na umělé inteligenci urychluje inovace ve vaší organizaci tím, že eliminuje problematická místa v testování a rizika spojená s releasem softwaru.

SAP CBTA

Test automation pomáhá, zejména v agilním přístupu k projektu, iterativně zabezpečit již implementované funkce v kombinaci s novými funkcemi. Kromě profesionálního plánování, provádění a dokumentace testů hraje rozhodující roli výběr nástrojů. Naše sada nástrojů zahrnuje platformy jako SAP CBTA (Component Based Test Automation), Selenium nebo Worksoft.

Jak důležitá je automatizace testování v informačních systémech veřejné správy?

Jedním z předpokladů efektivních informačních systémů je úspěšná implementace, protože každý software může být jen ...
Martin Stelbacky

Martin Stelbacky

Continuous Testing

Máte-li dotazy k našim službám, kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci!

+42 1949010218

Eventy

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Share This