SAP BRF+ Business Rules Framework

Dynamické řízení procesů pomocí sad pravidel

Když si zákazník A objedná výrobek X, musí být v objednávce prodeje zaznamenány další údaje.“

Pokud je výrobní objednávka odeslána do závodu F místo do závodu G, musí být znovu stanoveny pokyny pro balení.“

Takovéto požadavky lze nalézt ve všech firmách, ale velká část z nich je stále řešena mimo definované procesy. Vzhledem k individualizaci potřeb zákazníků a rostoucí rozmanitosti výrobků podléhají i standardizované a IT podporované procesy vysoké dynamice. V některých případech jsou pro zmapování této dynamiky v systémových termínech zapotřebí složité rozhodovací procesy. Klasickým přístupem je zde nechat si veškerou tuto logiku naprogramovat IT odborníky. Po mnoha letech se dohledatelnost a údržba stávají výzvou.

concircle zde uplatňuje jiný přístup, zejména u náročných procesů, jako je konfigurace variant: Standardní nástroj SAP ECC nebo S/4 HANA BRF+ poskytuje platformu pro konfiguraci sad pravidel, která jsou integrována do běžících procesů. Tato pravidla mohou být obchodním oddělením udržována a průběžně upravována s podporou možností simulace. Expertní znalosti se tak stávají transparentními, flexibilně přizpůsobitelnými a udržovatelnými.

Funkce

Intuitivní návrh souborů pravidel

SAP Business Rule Framework (BRF+) nám poskytuje ideální sadu nástrojů pro:   

  • Určení odpovědností, produktů a míst
  • Validaci dat a detekci neplatného stavu dat
  • Výpočet nákladů, režijních nákladů a rizik
  • Simulace různých konfigurací řízení
  • Sledování skutečného provádění procesů (cenná znalostní báze) 
Sebastian Schoppe

Sebastian Schoppe

Product Manager conFIGURE

Pokud máte dotazy k tomuto řešení, kontaktujte pro nezávaznou diskusi!

+43 6769056490

Share This