Balíček pro záznam provozní doby pro SAP ME a SAP MII

 

Balíček conLABOR je nadstavba na bázi SAP MII, která doplňuje a rozšiřuje koncept sběru výrobních dat SAP ME a neponechává nic náhodě v oblasti přesného sběru výrobních dat, výpočtu času a zpětné vazby ERP. Balíček doplňků lze použít i samostatně pro řešení MES na bázi SAP MII.

Funkce

 • Přesný a pokročilý výpočet provozu a času stroje
 • Ergonomické, efektivní a automatizované sledování času na základě činností POD (Production Operator Dashboard)
 • Podpora zpracování několika operátory (pracujícími současně na jednom úkolu, např. montáži)
 • Podpora případu více zdrojů (souběžná práce na různých úlohách nebo operacích, např. gravírování nebo laserový stroj)
 • Podpora zpracování více dílů (jeden nebo více operátorů pracujících současně na více dílech, např. pec, děrování atd.)
 • Zaznamenávání příčin během prostojů
 • Porovnání plánovaných / skutečných časů pomocí sledování limitů a uvolňovacího kokpitu
 • Flexibilní časová a/nebo množstevní zpětná hlášení do systému SAP PP (volitelně)
 • Automatické zaznamenávání času stroje prostřednictvím připojení stroje
 • Automatické zaznamenávání času při odhlášení obsluhy na POD (volitelně)
 • Plná vybavenost všemi funkcemi i v případě reworku
 • Kompletní podklad pro vyhodnocování, KPI a reportování 

Výhody

 • Automatické zaznamenávání času bez dalších činností obsluhy (např. zadávání nebo rozdělování zaznamenaných časů)
 • Velmi přesný algoritmus výpočtu času založený na přesných časových intervalech mezi jednotlivými činnostmi
 • Přesný výpočet a zpětná vazba časových činností (čas seřízení, čas stroje, čas obsluhy atd.)
 • Automatické odečítání pauz a neproduktivních časů
 • Automatické rozdělení zaznamenaných časů v případě více zdrojů nebo dílů
 • Násobitel v případě více operátorů
 • Oddělená zpětná vazba pro různé operátory
 • Proces schvalování nadřízeným v případě odchylek od plánu/skutečnosti
 • Integrovaný řídicí panel supervizora
 • Stoprocentní transparentnost a sledovatelnost prostřednictvím zpráv zpětné vazby založených na XML
 • Oddělené nebo integrované hlášení času a množství (pokud není vyžadováno hlášení času ERP a provozní časy se zaznamenávají pouze na úrovni MES)
 • Plná vybavenost všemi funkcemi i v případě připojení stroje
 • Metriky produktivity a hlášení podle pracoviště, pracovní oblasti, stroje atd.
 • Vyhodnocení neproduktivních časů s přesnými příčinami
 • Velmi rychlá implementace v systémech MES založených na SAP ME a SAP MII 

Technické požadavky 

 • SAP ERP
 • SAP ME a/nebo SAP MII
Farhang Akhavei

Farhang Akhavei

Product Manager conLABOR

Pokud máte dotazy k tomuto řešení, kontaktujte pro nezávaznou diskusi!

+43 676 6209480

Share This