Digital Logistics & Transportation

Digitální logistika: Řízené a optimalizované toky nákladu v supply chain 

Ať už dovážíte zboží, komponenty nebo materiály od svých dodavatelů, nebo vyvážíte a distribuujete své výrobky zákazníkům, potřebujete řídit přepravu a skladování po celé cestě a získat přehled o všech aspektech. V tomto procesu se každá společnost spoléhá na externí partnery, dopravce, makléře, speditéry nebo poskytovatele logistických služeb, kteří provádějí některé části nebo kompletní služby podél přesunu, a vy můžete své zboží přesouvat buď po zemi, letecky, nebo po moři. 

Nedávné nedostatky, poruchy a výpadky způsobené pandemií nám více než kdy jindy ukázaly, že digitalizace dopravních a logistických procesů se stává klíčem k transformaci podniků pro 3. dekádu 21. století. 

Portfolio SAP Supply Chain Execution poskytuje nástroje pro účely plánování, optimalizace, přehledu a transparentnosti pro zákazníky z řad přepravců.

digital logistics

V concircle vám pomůžeme zlepšit váš supply chain a digitalizovat všechny pracovní postupy. Díky hlubokému know-how našich konzultantů nabízíme kompletní řešení s hlubokou integrací do oblastí vnitropodnikové logistiky (skladování), příchozí logistiky (import) nebo odchozí logistiky (distribuce nebo export).

Procesy

Intralogistika

Díky digitálním intralogistickým procesům je možné digitálně zmapovat všechny materiálové toky ve vaší společnosti. To na jedné straně umožňuje vytvořit vyvážený management zdrojů a řízení pracovní zátěže a na druhé straně řídit materiálové toky ve firmě na základě pravidel nejlepší praxe. Dále se nabízejí různé možnosti ergonomického uspořádání pracoviště pro zaměstnance (např. mobilní aplikace, hlasové ovládání atd.) a také rámec pro připojení plně automatizovaných skladových řešení.

Inbound logistika

Problémy s příchozími toky, nákupy u zahraničních dodavatelů, rezervace a plánování dopravy (hlavně námořní), dovozní postupy a viditelnost při přepravě jsou některé z problémů příchozí logistiky. Pro výrobce, obchodníky nebo maloobchodníky je příchozí logistika jednou z klíčových vynaložených položek, které je třeba optimalizovat a mít pod kontrolou. Jedním z klíčových ukazatelů výkonnosti je kalkulace vyložených nákladů.

Outbound logistika

Závazek včasného a úplného dodání zboží zákazníkovi je prvořadým cílem, ať už provozujete maloobchodní distribuci nebo odchozí procesy k zákazníkům, nikdy nechcete propásnout příležitost k prodeji (odvětví make to stock) nebo zklamat zákazníka v čase dodání (odvětví make to order) a zároveň potřebujete kontrolovat a řídit své výdaje na nákladní dopravu, abyste se vyhnuli nákladným spěšným leteckým nebo expresním dodávkám.

concircle pomáhá s nastavením správných strategií a procesů i v odchozí logistice.

Transport Management

Ať už máte vlastní logistické oddělení, které plánuje příchozí/odchozí přepravu, nebo se spoléháte na 3PL či 4PL, že to udělají za vás, vaše organizace by měla zvážit digitalizaci těchto procesů plánování a realizace, aby se zvýšil přehled, propojení s interními systémy, kontrola výdajů na přepravu a monitorování a řízení 3PL či 4PL pomocí vlastních nástrojů.

oncircle pomáhá při:

  • vyhodnocení výběru TM (nejen SAP TM), 
  • plánování zavádění a 
  • návrhu klíčových ukazatelů výkonnosti pro řízení vlastních logistických operací. 
  • s osvědčenými postupy SAP TM, zkrácenými procesy nebo nestandardními procesy silniční, letecké nebo námořní dopravy.
Viditelnost sítě a spolupráce

Viditelnost 

Ve viditelnosti, označované také jako Track & Trace, převládá snaha o získání přehledu od konce ke konci, tj. který náklad se chystá vyzvednout, který je u přepravce, který je na vodě, který dorazil nebo se chystá dorazit v nejbližších dnech. Odesílatelé si musí uvědomit, že přepravovaný náklad (zboží) může fungovat jako „virtuální“ zásoby a lze s ním počítat ve výrobě nebo v procesu prodeje, ale lze s ním počítat pouze tehdy, pokud existuje důvěryhodný nástroj/metoda, která tyto informace přináší.

Spolupráce v nákladní dopravě 

Mimo vaši společnost potřebujete spolupracovat s dodavateli, speditéry, dopravci, makléři, distributory nebo zákazníky lepším (digitalizovaným) nebo horším (manuálním, ad-hoc) způsobem – vyberte si tedy ten lepší způsob! Od roku 2023 běží svět na digitálních platformách pro nákladní dopravu, spolupracuje na úrovni objednávek, dodávek nebo přepravy (alias zásilek), vyměňuje si zásadní dokumenty a události. Společnost Concircle je připravena vám pomoci vyhodnotit platformy, pomoci s nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti a implementovat je a propojit s vaším back-endovým systémem ERP.

Sledovatelnost a původ zboží 

Sledovatelnost a kompletní sledování všech výrobků a stávajících zásob již nejsou jen příjemnou funkcí pro řízení kvality, ale důležitým přínosem pro vaše vztahy se zákazníky a často i požadavkem na dodržování předpisů. V concircle si udržujeme znalosti a dovednosti v oblasti procesů a standardů specifických pro dané odvětví (správná výrobní praxe, požadavky GS1, farmaceutický a automobilový průmysl) a jsme připraveni pomoci s vypracováním návrhů hodnot a obecných plánů. Díky portfoliu SAP SCE je možné sledovat zásoby napříč všemi interními procesy (příjem zboží, spotřeba atd.) i napříč dodávkami mezi závody nebo koncovými zákazníky. Pomocí dávek a manipulačních jednotek lze používat plně integrované objekty mezi jádrem S/4 a příslušnými aplikacemi SCE. Také SAP Serialization nabízí v rámci procesů Průmyslu 4.0 dohledatelnost před a za výrobou.

Dodržování obchodních předpisů

Dodržování předpisů, zákonů a nařízení, potvrzování pravidel a požadavků v mezinárodním obchodě je stále složitější a složitější. Nechcete, aby vaše výrobky skončily u stran, které je používají k teroristickým aktivitám, nebo v rukou režimů se špatnou pověstí v oblasti lidských práv. Současně je dodržování předpisů nejen řízením rizik, ale také příležitostí. Jste si jisti, že jste dosáhli preferenčních ujednání o volném obchodu na všech svých exportních trzích? Jste schopni předložit prokazatelné celní záznamy, když přijde celní úřad na kontrolu do vaší organizace? 

Dovolte concircle, aby jsme vám pomohli s poradenstvím ohledně osvědčených postupů, pravidel a předpisů, jakož i ohledně toho, jak přijmout odpovídající úrovně k danému obchodnímu riziku pomocí digitálních řešení založených na SAP GTS.

Yard Management

Kromě řešení pro ukládání produktů (založeného na SAP EWM) můžete v některých případech potřebovat zpracovávat příchozí a odchozí provoz do svých prostor v rámci hluboké správy dvora. Buďte pohotoví v tom, abyste věděli, kde se vaše zařízení nebo nákladní automobily nacházejí a v jakém jsou stavu, a spravujte zabezpečení v rámci širších toků Yard/premises.

Řešení 

SAP Yard Logistics

Yard Logistics (neboli Yard Management) dokončuje sestavu mezi SAP EWM a SAP TM, která zákazníkům umožňuje plně digitalizovat vnější logistickou část jejich "vnitřního světa" společně s jejich partnery.

SAP TM

Vyspělý a robustní nástroj pro řízení dopravy

SAP GTS

SAP Global Trade Services: společnost concircle vám poskytne poradenství a podporu v základních i pokročilých případech použití v oblasti dodržování pravidel globálního obchodu.

SAP EWM

SAP EWM je moderní řešení pro řízení skladů, které umožňuje efektivně navrhovat všechny procesy skladové logistiky. Buď přímo zabudované do systému S/4, nebo decentralizované jako vlastní systém S/4. Pomocí EWM můžete optimalizovat operační procesy a zvýšit transparentnost interní logistiky.
Jakub Ctvrtnicek

Jakub Ctvrtnicek

Senior IT Consultant – Logistics & Supply Chain

Máte dotazy k tomuto řešení, kontaktujte mě pro nezávaznou diskuzi!

+43 676 9410192

Eventy

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Novinky

Zahájení sezony: Workshopy s concircle Academy

Zahájení sezony: Workshopy s concircle Academy

concircle Academy zahájila sezónu workshopů! 🎓 Náš třídenní workshop „Digital Supply Chain: IBP Implementation Best Practices“ začíná dnes ve Vídni s odbornými znalostmi Matthiase ...
Share This