Spotřební zboží

Zdravé a bezpečné výrobky pro náš život 

Výrobci spotřebního zboží se musí přizpůsobit novým společenským trendům, jako je zdraví a udržitelnost. Tradičním značkám konkurují začínající podniky a noví účastníci trhu, důsledkem je rostoucí počet fúzí a akvizic. V logistice hrají stále větší roli místní, udržitelné nákupy, stejně jako výrobní postupy šetřící zdroje a balicí řešení.

concircle podporuje své zákazníky při zefektivňování klíčových procesů v dodavatelském řetězci a výrobě. Digitalizační řešení se zaměřují na oblasti, jako je plánování dodavatelského řetězce, kde je cílem optimálně vyvážit poptávku a kapacitu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V oblasti krátkodobého plánování naše řešení conOS umožňuje poskytovat plánovačům nejlepší možnou podporu, pokud jde o rychlou reakci na zpětnovazební data poskytovaná online z výroby. Výsledkem jednoho z našich současných projektů je proces Weighing & Dispense integrovaný do ERP v nápojovém průmyslu, v němž je hlavním cílem vysoce výkonné připojení váhy v kombinaci s intuitivním vedením obsluhy.

Výběr ze seznamu našich klientů 

Výrobce energetických nápojů

Martin Baldauf

Martin Baldauf

Industry Expert

Pokud máte dotazy ohledně našich služeb pro váš obor, kontaktujte pro nezávaznou diskusi!

+43 676 7145003

Eventy

No results found.

Novinky

No results found.
Share This