Consulting v úrovni očí – to je concircle

Dodáváme IT řešení pro vaše zaměstnance a s nimi, která vytvářejí udržitelnou hodnotu

concircle je poradenská společnost pro řešení digitalizace, zejména v oblasti řízení dodavatelského řetězce, podnikových operací a výroby. Zaměřujeme se na výrobní podniky.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien (Österreich), mit Niederlassungen in Bratislava (Slowakei), München (Deutschland) und Winterthur (Schweiz).

„Zajímá mě víc budoucnost než minulost, protože v budoucnosti hodlám žít.“

Albert Einstein

V rámci našich možností chceme pomáhat utvářet naši budoucnost. Jako firma utváříme naši organizaci tak, aby se všichni zaměstnanci mohli rozvíjet a měli radost ze své práce. Na své jednání a jednání našich obchodních partnerů klademe vysoké nároky, které jsme stanovili v etickém kodexu.

Naším cílem je posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu zejména prostřednictvím digitalizace. Jsme přesvědčeni, že udržitelná a ekologicky odpovědná tvorba průmyslových hodnot je nezbytnou součástí naší prosperity. Prostřednictvím našich řešení vytváříme mezinárodně uznávané osvědčené postupy, které zvyšují pohodlí a efektivitu, a tím zajišťují pracovní místa.

Jako měřítko pro naše sociální a ekologické aktivity jsme zavedli koncept Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG). Pomáhá nám definovat naše cíle a měřit jejich plnění.

Udržitelný růst pro nás znamená nejen dosažení obchodních cílů, ale také trvalé rozšiřování sociálních a společenských příležitostí.

R

2023: Zaměření na Německo

Mnichov se stává naší novou centrálou v Německu

R

2022: 75 zaměstnanců

Založení týmu pro automatizaci testování na Slovensku

R

2021: Připojení Švýcarska

Zahájení činnosti společnosti Concircle Schweiz AG ve Winterthuru; 55 zaměstnanců

R

2020: Získání Německa

Concircle Deutschland GmbH v Bingenu. Rozšiřují se kanceláře v Bratislavě a ve Vídni

R

2018: Rozšiřuje se naše působnost

Vzniká první zahraniční dceřiná společnost concircle Slovensko s.r.o.

R

2017: Více prostoru!

Zdvojnásobení nájemní plochy kanceláře ve Vídni

R

2016: Rozmanitost

V týmu je 7 různých zemí původu – to se nám líbí!

R

2015: Zákazníci

Současně spravujeme více než 20 aktivních mezinárodních klientů

R

2014: Řešení

Naše portfolio inteligentních doplňkových řešení se neustále rozrůstá

R

2013: Přesun

Z inkubátoru v Brunnu do fantastických Twin Towers na Wienerbergu

R

2011: Přijímáme výzvy

První velký projekt v ocelářském průmyslu

R

2010: Přechod na mezinárodní trh

První mezinárodní projekt ve Švýcarsku a Itálii 

R

2009: Začátek dobrodružství

Založení v prvním roce po finanční krizi

Cíle udržitelného rozvoje (SDG)

Udržitelná činnost je na denním pořádku a my v concircle tuto společenskou odpovědnost přijímáme i v profesním kontextu. Zavázali jsme se k Cílům udržitelného rozvoje OSN a každoročně věnujeme 3 % našeho provozního zisku (EBIT) na projekty v 17 různých oblastech Cílů udržitelného rozvoje. Náš pokrok a budoucí cíle zaznamenáváme v tematických dlaždicích níže.

Žádná chudoba – Konec chudoby ve všech jejích podobách

Úspěch (dosažení cíle na 50 %)

 • Podpora charitativních organizací, např. organizace SOS dětské vesničky, Lékaři bez hranic
 • Spravedlivé odměňování (stážisté, SPB)

Cíle

 • Využití 40 % rozpočtu SDG (3 % ze zisku) na dárcovství

Žádný hlad – ukončení hladu, dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy a podpora udržitelného zemědělství

Úspěch (dosažení cíle na 40 %)

 • Podpora konkrétně projektů charity

Cíle

 • Využití 20 % rozpočtu SDG (3 % zisku) na dary

Zdraví a spokojenost – Zajistit zdravý život a podporovat spokojenost pro všechny bez rozdílu věku

Úspěch (dosažení cíle na 90 %)

 • Osobní a rodinná pohoda prostřednictvím flexibilních modelů pracovní doby
 • Keep on moving! – Předplatné fitness centra pro každého člena týmu Concircle AT, garáž pro kola se sprchami ve vídeňské kanceláři, roční jízdenka na veřejnou dopravu ve Vídni
 • Zdravé pracovní prostředí díky každodennímu bezplatnému ovoci, ergonomickému nábytku, osvětlení, rostlinám, klimatizaci
 • Zdravé a individuální rozdělení pracovní zátěže
 • V případě potřeby profesionální psychologický koučink
 • Týmový duch a kolegiální podpora
 • Sponzorování sportu

Cíle

 • Předplatné do fitness centra / poukázky pro concircle DE a concircle SK

Kvalitní vzdělávání – Zajištění inkluzivního a kvalitního vzdělávání a podpora příležitostí k celoživotnímu vzdělávání pro všechny

Úspěch (dosažení cíle na 90 %)

 • Podpora škol v rámci různých projektů
 • Externí vzdělávání ze strany certifikovaných institucí
 • Interní školení s certifikovanými školiteli
 • Plná podpora vzdělávacích aktivit (stážisté, praktikanti, magisterské práce)
 • Profesionální a udržitelný přenos znalostí do organizací našich zákazníků
 • Interní čtenářské kroužky a diskusní skupiny
 • Výuka na vysokých školách
 • Účast na výzkumných projektech veřejných institucí

 

Cíle

 • Průběžné vzdělávání – každoroční, významný rozvoj každého jednotlivce
 • Akademie kroužků – vzdělávání a školení ve spojení s TU Vídeň Pilot Factory

Genderová rovnost – Dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek

Úspěch (dosažení cíle na 75 %)

 • Účast v projektu „100 % – rovnost se vyplácí“ s cílem ještě více dbát na naši vnitřní strukturu a vytvořit prostředí pro rovné příležitosti a spravedlivé odměňování
 • Náborový proces zohledňující genderové hledisko
 • Rovné odměňování
 • Flexibilita v péči o děti pro muže a ženy

Cíle

 • Diverzita
 • Zařazení ženy na vedoucí pozici během následujících dvou let

Čistá voda a sanitace – zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a sanitací pro všechny

Úspěch (dosažení cíle na 25 %)

 • Financování Podpora Etiopie na výstavbu hygienických zařízení ve školách a opravu vodovodních systémů

Cíle

 • Zvýšení vnitřního povědomí o tématu

Dostupná a čistá energie – Zajištění přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny 

Úspěch (dosažení cíle na 40 %)

 • kanceláře concircle žijí z přirozeného světla a potřebují jen málo umělého osvětlení
 • dostatečné možnosti zastínění v létě, aby se snížila potřeba klimatizace

Cíle

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie v maximální možné míře

Důstojná práce a hospodářský růst – podpora udržitelného, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny

Úspěch (dosažení cíle na 60 %)

 • Organický růst financovaný peněžními toky bez konjunkturálního zadlužení
 • Podpora našich zákazníků při udržitelném dosahování jejich cílů

Cíle

 • Podpora udržitelného růstu v Rakousku, Evropě a na celém světě

Průmysl, inovace a infrastruktura – budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a podpora inovací

Úspěch (85 % plnění cíle)

 • Investice do výběrového řízení velkého bilaterálního projektu průmyslového výzkumu FFG a po úspěšném přijetí aktivní účast v projektu EuProGiant
 • Závazek vůči průmyslu
 • Podpora digitalizace pro zajištění pracovních míst v Evropě
 • Rozvoj a pokračování pilotní továrny jako inovačního a školicího centra
 • Nabídka služeb digitalizace pro veřejnou dopravu a veřejné služby

Cíle

 • Aktivní účast ve výzkumné a vývojové komunitě v Rakousku, Německu a na Slovensku

Snížení nerovností – Snížení nerovností v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi 

Úspěch (70 % dosažení cíle)

 • Vysoce oceňovaná rozmanitost v našich organizacích (Rakousko, Německo, Slovensko, Itálie, Tunisko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Maďarsko, Írán, Thajsko, Kazachstán)
 • Rovné zacházení s každým členem týmu a obchodním partnerem
 • Roční finanční podpora SOS dětských vesniček

Cíle

 • Inkluze prostřednictvím nabídky stáží pro osoby se zvláštními potřebami
 • Průběžné monitorování opatření pro rovné zacházení

Udržitelná města a komunity – Vytváření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a lidských sídel

Úspěch (80 % plnění cíle)

 • Home office snižuje dopad dopravy na životní prostředí
 • Roční jízdenka na vídeňskou veřejnou dopravu zdarma
 • Poukaz na týmové motivační kolo
 • Sdílení jízdních kol v kanceláři concircle AT Office
 • Car-Sharing v kanceláři concircle AT Office
 • Vynikající cyklistická infrastruktura v kanceláři concircle AT (garáž pro kola, sprchy, …)
 • Sponzoring a podpora sdružení (Union West Wien)

Cíle

 • Motivace k používání veřejné dopravy
 • Motivace k udržitelné mobilitě
 • Podpora široké veřejnosti prostřednictvím sponzoringu spolků a projektů

Zodpovědná spotřeba a výroba – zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby 

Úspěch (dosažení cíle na 70 %)

 • „zelená výroba“ a „zelený dodavatelský řetězec“ jako služby pro naše průmyslové zákazníky
  • vyhodnocení emisí CO2
  • projekty deklarace výrobků
  • projekty globální sledovatelnosti dodavatelského řetězce
 • Udržitelné řízení a správa na různých úrovních (udržitelné zadávání veřejných zakázek, podpora místních dodavatelů)

Cíle

 • Podpora našich průmyslových zákazníků při zavádění jejich „zelené“ strategie

Akce v oblasti klimatu – Přijetí naléhavých opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům 

Úspěch (70 % dosažení cíle)

 • Využívání e-mobility a rozšiřování našeho vozového parku o e-vozidla
 • Používání jízdních kol
 • Využívání veřejné dopravy a služebních cest vlakem
 • Snížení počtu letů a kompenzace CO2 o www.atmosfair.de www.atmosfair.de

Cíle

 • Snížení CO2 stopy společnosti concircle
 • Odpovědné řízení vozového parku (přechod na plnou e-mobilitu do konce fiskálního roku 2023)

Život pod vodou – Zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj

Úspěch (0 % plnění cíle)

 • Zatím žádné

Cíle

 • Zvyšování povědomí o tématu

Život na zemi – ochrana, obnova a podpora udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, udržitelné obhospodařování lesů, boj proti rozšiřování pouští, zastavení a zvrácení degradace půdy a zastavení úbytku biologické rozmanitosti

Úspěch (15 % plnění cíle)

Cíle

 • Zvyšování povědomí o tématu

Mír a spravedlnost – Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Úspěch (dosažení cíle na 90 %)

 • Mírová, otevřená a důvěryhodná spolupráce
 • Žádné úplatky
 • Definice a implementace kodexu chování v rámci naší organizace a naší sítě

Cíle

 • Udržení současného stavu

Partnerství pro cíle – Posílení prostředků pro provádění a oživení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj

Úspěch (dosažení 80 % cíle)

 

 • respact členství

Naši partneři SDG

Podporujeme průmyslové podniky při plnění jejich cílů SDG, zejména v oblasti snižování emisí CO2. Prostřednictvím efektivního využívání IT, zejména v prostředí SAP, vytváříme co největší transparentnost v dodavatelském řetězci a podporujeme tak synergické efekty oběhového hospodářství.

Naše členství v Respektu nabízí ideální platformu pro navazování kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností s podobně smýšlejícími společnostmi, abychom mohli i nadále přemýšlet o společenské odpovědnosti firem a podporovat ji.

Kodex chování

Společnost concircle se zavazuje k poctivosti a transparentnosti. Tyto hodnoty se odrážejí také v našem Kodexu chování, který se vztahuje na společnost concircle a její zaměstnance, ale slouží také jako měřítko pro zákazníky a dodavatele.

Zde naleznete náš Kodex chování:

zaměstnanců

národností v týmu

úspěšných projektů

zrušené projekty

klientů

zemí

Share This