SAP CBTA a Test Automation

Stabilita a efektivita díky automatizaci testů

Test management je pro nás zásadní všude tam, kde se standardní software SAP rozšiřuje z hlediska programování ve větším měřítku nebo kde SAP poskytuje pouze platformu pro vytváření svých vlastních řešení (např. SAP MII). Kromě profesionálního plánování, provádění a dokumentace testů hraje rozhodující roli volba nástrojů.

Automatizace testů pomáhá, zejména při agilním přístupu k projektu, iterativně zabezpečit již implementované funkce v kombinaci s novými funkcemi. Tyto testy lze také využít během provozu k provedení „sanity check“ v testovacím systému před přenosem do produkčního systému. Zejména v distribuovaných, kritických oblastech, jako je MES, lze tyto testy využít také k provedení výkonnostních testů rozhraní i samotné aplikace (simulace interakce s uživatelem).

Naše sada nástrojů zahrnuje platformy, jako je SAP CBTA (Component Based Test Automation), Selenium nebo Worksoft.

Funkce

Kvalita prostřednictvím automatizace testování

Zapojte nástroje, jako je SAP CBTA:

 

  • Definice testovacích scénářů pro zabezpečení centrálních procesů
  • Průběžné provádění testů na pozadí
  • Snížení manuálního, na chyby náchylného testování
  • Standardizovaný postup Specifikace – Definice testů – Dokumentace
  • Automatizované generování testovacích dat
  • Last simulation a performance testy
Martin Stelbacky

Martin Stelbacky

Product Manager SAP CBTA

Máte nějaké otázky?

+42 1949010218

Share This